Schiller Gimnázium
Bemutatkozás

Sétáljon végig az iskolánkban online!

A pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium – A hagyomány és a modern szellem találkozása

Az intézmény évekkel ezelőtti névváltoztatása korántsem volt véletlen: Friedrich Schiller az európai szellemiségű civilizáció legjelentősebb géniuszai közé tartozik. Schiller egész életében világpolgárnak vallotta magát, és az értelem győzelméért, a szabadságért és az emberiességért szállt síkra. A ránk bízott ifjakat mi is olyan szellemben kívánjuk nevelni, melyet szolidaritás, humánum és tolerancia, együttműködésre törekvés és kritikai gondolkodás hat át, hiszen meggyőződésünk szerint ezek az értékek teszik az embert napjainkban világpolgárrá.

Friedrich Schiller neve világpolgárságával párhuzamosan egyben a német nemzeti kultúra védjegyévé is vált, és éppen ennek a kultúrának ismerete különbözteti meg a mi iskolánkat Magyarország többi oktatási intézményétől. Névadónk örökségét méltóképp továbbadni számunkra természetes kötelesség; különösen egy olyan településen, ahol hazánk legnagyobb németajkú közössége él. A nyelvi asszimiláció évtizedei után Pilisvörösváron a magyarországi németek nyelvi és kulturális örökségét kívánjuk megerősíteni és lehetőség szerint tartalmakkal megtölteni.

Oktatásunk ezért kétnyelvű, melyet a jövőben az egynyelvűség irányában fejlesztünk tovább. Ezen modell hatékonyságának számos pozitív példáját látjuk Magyarország egyéb településein.
Oktató-nevelő munkánk hatékonysága nagyban függ a korai kétnyelvű oktatás bevezetésétől – ez a tapasztalat szűrhető le az elmúlt évtizedek nyelvoktató rendszerű nemzetiségi képzéséből. Intézményünk kínálatában a kétnyelvű oktatás a 7. osztálytól szerepel, de a 8. osztály elvégzése után is be lehet kapcsolódni az iskolában folyó munkába.

„Az angollal elindulsz, a némettel messze jutsz” – így hangzik partnerünk, a kölni Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatóságának mottója. Valóban, egyre többen ismerik fel a német nyelv gyakorlati hasznát a továbbtanulásban és a német nyelvű szomszédos országokban való munkatapasztalat megszerzésében. Partnerünk anyanyelvi vendégtanárok delegálásával támogatja munkánkat, és diákjaink lehetőséget kapnak a DSD-II. bizonyítvány megszerzésére, mely a Kultuszminiszterek Tanácsa által alapított, a német és osztrák egyetemeken való közvetlen továbbtanulásra jogosító ingyenes nyelvvizsga.

Rendkívül fontos számunkra iskolánk nemzetközisége a diákévek alatt és azt követően is. Hiszen éppen a kétnyelvű oktatás teszi lehetővé végzős diákjaink továbbtanulását német nyelvű egyetemeken, és erre épül továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadói programunk is, hazai és külföldi partnereink közreműködésével.

A névadó öröksége kötelez. Diákjaink és magunk jövőjét a következő schilleri mondat szellemében alakítjuk: „Sorsunk akaratunktól függ csupán”.

Vizsgalehetőségek:

 • A német nemzetiségi érettségi vizsga eredményétől függően közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.
 • Iskolánk fontosnak tartja, hogy tanulóink megszerezzék a továbbtanuláshoz és külföldi munkavállaláshoz hasznos DSD (Deutsches Sprachdiplom) német nyelvvizsgát. A 8. osztályosok a DSD I. nyelvvizsgát tehetik le, a 12. évfolyamosok pedig a DSD II-t.
 • Iskolánk ECDL-vizsgaközpont, így középiskolás tanulóink helyben vizsgázhatnak.

Miért érdemes iskolánkban tanulni?

 • A tantárgyak közel 70 %-át német nyelven tanítjuk, melyben német anyanyelvű tanárok is segítenek.
 • A nyelvi előkészítő osztályban:
  • felkészítjük a kevésbé jó német nyelvi tudással érkezőket a zökkenőmentes kéttannyelvű oktatásra való áttérésre;
  • a már jó német tudással érkezőknek magas óraszámban biztosítjuk az angol nyelv tanulását is;
 • Biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést: nemzetiségi német nyelv és irodalom, magyar, matematika, történelem, angol, biológia és fizika tantárgyakból;
 • Távolabb lakó diákjaink részére az iskola épületében lévő kollégiumban biztosítunk ellátást.

Jelentkezés az iskolába:

 • A diákok az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján nyernek felvételt. A nyelvi előkészítőbe felvett magas szintű német nyelvtudással rendelkező tanulókat – a nyelvi előkészítő évfolyam kihagyásával – átirányítjuk a kétnyelvű képzésbe.
 • A 6. osztályosok jelentkezési lapjukat közvetlenül a gimnáziumba adhatják be.

Az intézményben folyó képzések:

 • Nemzetiségi hatosztályos gimnázium
 • Nemzetiségi kétnyelvű négyosztályos gimnázium
 • Nyelvi előkészítő évfolyam - német / angol (9. évfolyam)

Az iskola fenntartója:

LdU A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Az oldal elejére